[Full 29/29] Người giấu mặt Canada mùa 05 Vietsub

bbcan5

Người giấu mặt Canada mùa 5 trở lại với hình ảnh nhà chung mô phỏng phi thuyền không gian Odyssey và những chuyển biến trong cuộc chơi cũng dựa theo chủ đề đó. Hãy nhấn vào đường link này và tìm hiểu thêm về thông tin người chơi nhé.

Các mùa chơi trước:

 1. [Full 32/32] Người giấu mặt Canada mùa 04 Vietsub
 2. [Full 40/40] Người giấu mặt mùa 17 Vietsub
 3. [Full 42/42] Người giấu mặt mùa 18 Vietsub
 4. [Full 39/39] Người giấu mặt mùa 19 Vietsub

Danh sách người chơi

 1. [BBCAN05] Dre Gwenaelle [Tân binh]
 2. [BBCAN05] Demetres Giannitsos [Tân binh]
 3. [BBCAN05] Dillon Carman [Tân binh]
 4. [BBCAN05] Emily Hawkin [Tân binh]
 5. [BBCAN05] Jackie McCurrach [Tân binh]
 6. [BBCAN05] Karen Singbeil [Tân binh]
 7. [BBCAN05]Mark Chrysler [Tân binh]
 8. [BBCAN05] William Laprise Desbiens [Tân binh]
 9. [BBCAN05] Bruno Ielo [Cựu binh]
 10. [BBCAN05] Cassandra Shahinfar [Cựu binh]
 11. [BBCAN05] Dallas Cormier [Cựu binh]
 12. [BBCAN05] Gary Levy [Cựu binh]
 13. [BBCAN05] Ika Wong [Cựu binh]
 14. [BBCAN05] Kevin Martin [Cựu binh]
 15. [BBCAN05] Neda Kalantar [Cựu binh]
 16. [BBCAN05] Sindy Nguyen [Cựu binh]

01

HD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

02

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

03

HD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

04

HD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

05

SD [Dailymotion] | SD [GoogleDrive]

06

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

07

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

08

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

09

HD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

10

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

11

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]


12

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

13

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

14

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

15

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

16

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

17

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

18

SD [DailyMotion] | SD [ Google Drive]

19

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

20

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

21

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

22

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

23

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

24

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

25

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

26

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

27

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

28

SD [Dailymotion] | SD [Google Drive]

29

SD – Phần 1 [Dailymotion] | SD – Phần 2 [Dailymotion]

SD [Google Drive]

————- HẾT ————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.